Leievilkår

Leievilkår og ordensregler for leie av hytte/leilighet gjennom Berg Fritid

1 – Generelt
1a – For å kunne leie hos oss, må du som hovedregel være over 25 år.
1b – Et oversikt over hytter finnes på nettsida www.bergfritid.no.
1c – Hvis skifte av leietaker skjer samme dag, skal den som forlater hytta ha rett til boligen frem til kl.15.00. Ny leietaker kan ikke kreve rett til boligen før kl.18.00 den dag vedkommende skal flytte inn. Dette gjelder bare ved skifte samme dag.
1d – Utvask, bruk av ved og sengetøy er ikke inkludert i leia. Se tilleggstjenester, punkt 3.


2 – Ordensregler
2a – Hvis ikke annet er spesifisert i beskrivelsen, er røyking og husdyr ikke tillatt.
2b – Det skal vises hensyn til naboer og det skal være rolig etter kl 23.00
2c – Leierett kan ikke overføres til andre.
2d – Leietaker plikter å forlate boligen rengjort og i god orden – som i den stand da leieforholdet startet. Det vil bl.a. si å støvsuge og vaske alle gulv, toalett og bad, ta oppvasken og tømme evnt oppvaskmaskin, fjerne søppel og sjekke ovn, kjøleskap o.l.. Rengjøring kan bestilles, se punkt 3.
2e – Når hytta forlates skal alle vinduer være lukket og dører låst. Lys og elektrisk utstyr skal slåes av og (gulv)varmen skrues ned, men ikke av. I hytta finnes som regel en perm med spesifikk informasjon om den enkelte hytte, maskiner, bruksregler, turistinformasjon o.l.

3 – Tilleggstjenester
3a – Utvask kan bestilles. Utvask betyr utvask – og ikke rydding o.l.. Hytta må uansett forlates ordentlig, oppvasken må være gjort og ryddet ut.
3b – Sengetøy leies til 125,-kr per sett.

Se forøvrig prisliste og tjenester på Hytteservice (innkjøp, transport, snømåking, vask, oppvarming etc)

4 – Mislighold og skader
4a – Mislighold av ordensregler kan medføre øyeblikkelig leienektelse og / eller krav om ytterligere erstatning.
4b – Oppstår det skader på boligen eller innbo under leieforholdet, plikter leietaker å erstatte dette. Hvis det ikke blir enighet om skadens størrelse, fastsettes den med bindende virkning av en person som partene blir enige om.
4c – Ved tap av nøkler påløper et erstatningsgebyr på 2000,-kr for skifte av låsesystem.

5 - Fakturering og erstatning
5a – Blir faktura tilsendt, er betalingsfristen 14 dager.
5b – Etter bestilling gjelder angreretten 14 dager. Deretter har du krav på 70% erstatning inntil 30 dager før leie, når all krav på erstatning forfaller. Bestilling mindre enn 30 dager før gir ingen angrerett.
5c - Dersom leietaker ved ankomsten er misfornøyd med boenhetens tilstand eller andre forhold, ber vi om at dette snarest tas opp med Berg Fritid slik at vi har mulighet til å rette opp dette under oppholdet. Klager må rettes til oss senest innen 24 timer etter ankomst. Eventuelle erstatningskrav kan ikke overstige den totale leiesummen.

6 - Nøkkelutlevering
6a – Nøkkel hentes hos Berg Fritid, Arne Berg på Matre, og leveres der igjen ved avreise, hvis ikke annet er avtalt. Matre ligger sentralt ved E39 45 min kjøring nord for Knarvik ved avkjøring til Stordalen. Vennligst ta kontakt for en avtale et par dager før du kommer (Arne Berg, tlf 41047109).