Priser HYTTESERVICE pr 01.01.2016

Vedlikehold, tilsyn, hjelp og diversen kr 500,- / time

Snømåking av tak kr 30,- / kvm (maks 1m og ikke is)
Snømåking av inngang / tilkomst etc kr 500,- / time
Vedlikeholdsoppdrag tas også etter avtale.

Vask (inntill 80 kvm) kr 1.000,- (større hytte etter avtale)
Rundvask (inntill 80k kvm) kr 3.000,-
Klargjøring/påsetting av varme/opptenning etc kr 500,- / time

Handling og levering av varer kr 500,- /gang (varer i tillegg)
Ved 60l sekk kr 80,- / sekk. Transport kommer i tilegg.
Leiekjøring snøskooter/ATV kr 500,- / time

Minstepris pr oppdrag kr 250,-
For hasteoppdrag kan det bli tillegg.
Timer regnes pr påbegynt 0,5 t.