juv

Juvvandring

Helvete er det lokale navnet på juvet innerst i Matredalen, hvor Brydalsfossen stuper ned og har laget seg et dypt gjel. Vi starter ved Hummelfossen kraftverk og går lags steinene i elva inn til juvet. Her velger du om du svømmer inn blandt fiskene, eller klatrer langs fjellsiden. Så bærer det inn under irrgrønne stupbratte fjellsider, langs elva med blankskurte berg og stein. Etter noe vading og klyving er vi inne hvor elva fra Brydalsfossen stuper ned mot oss. 3 t - 12 år. Forbehold om vannføring.

Klyvingen foregår like over vannflaten, og du kan risikere å bli våt. Noen steder må du gå i vann, slik at det kan være lurt å gå barbent, med sokker, eller med joggesko som tåler å bli våt.

Sikkerhet:

  1. Aldersgrensen er ca - både opp og ned, men alle barn under 18 må ha samtykke av foresatte. Og vi forbeholder oss retten til å vurdere dette.
  2. Normal fysisk helse, vant til å gå i ulendt terreng. Har du astma, epilepsi, sukersyke, hjerteproblem el.l. ta kontakt. Du er selvfølgelig ikke påvirka av rusmidler.
  3. Du sørger fo egnet fottøy: joggesko som vil bli våte, sokker eller barbent. Klær etter været, men regn med at du kan bli våt. Iallefall på beina. Velger du svømmevarianten blir du jo våt.
  4. Vi setter sikkerheten svært høyt og forutsetter at deltakerne tar dette på alvor og følger de instrukser som bli gitt.
  5. Alle deltakerne må undertegne en sikkerhetserklæring før vi begynner.